Disclaimer

Deze website is opgezet door de Stichting AED Wageningen. © 2019-2020 Stichting AED Wageningen (tenzij de content van derden is, zoals bijvoorbeeld content van de Hartstichting en HartslagNu). Alle links waren correct op het moment van het publiceren van deze website. Als een link niet meer werkt, stellen we het op prijs als u ons daarop attendeert via info@aedwageningen.nl .

Alle aanbiedingen op deze website zijn geldig zolang de voorraad strekt en/of subsidie- of sponsorgelden strekken. Het bestuur behoudt zich het recht voor om aanbiedingen te beëindigen of tot specifieke doelgroepen te beperken. Wilt u vertrouwen op een aanbieding, neem dan voordat u onomkeerbare stappen zet contact op met info@aedwageningen.nl om bevestiging te verkrijgen dat een aanbieding op u van toepassing is.

Wij gebruiken cookies om de website technisch te laten werken en voor algemene statistische doeleinden. Wij tracken niet op andere websites. 

Klik op Uitgebreider disclaimer hieronder voor de volledige aanvullende disclaimer (externe link).