Waar zijn de AED's

Hieronder ziet u de kaart van Wageningen en waar de AED's zicht bevinden.

De kaart bestaat uit 3 optie's:

Groen = 24 uur per dag 7 dagen per week beschikbaar zijn.

Oranje = Beperkt beschikbaar (vaak kantoortijden)

Rood = Tijdelijk niet beschikbaar / Toekomstige AED's

 

Momenteel hebben we in Wageningen 44 AED's waarvan 14 in beheer en 12 eigendom van de stichting. 

 

Op de onderstaande kaart kunt u alle AED's van Wageningen vinden.