Bijdrage MenzisFonds

Gepubliceerd op 29 juni 2023 om 21:20

Wij hebben een aanvraag gedaan bij het MenzisFonds

Wat een geweldig fonds is dit en zulke mooie projecten en zoveel mooie doelen. 

Wij gaan deze bijdrage gebruiken om voor komend jaar de kosten van de Basis trainingen niet te verhogen maar JUIST gelijk te houden dan wel te verlagen!!!!!

 

Dit allemaal om zoveel mogelijk mensen een mogelijkheid te geven om de training te volgen.

BLIJF GEEN TOESCHOUWER MAAR WORDT BURGERHULPVERLENER 

Met een investering van 3 uurtjes training en een kleine bijdrage kunt u helpen bij een Reanimatie en mogelijk het verschil maken!

 

Onder de afbeelding vindt u het persbericht van Menzis.

14 projecten uit regio Arnhem-Wageningen ontvangen bijdrage MenzisFonds

Op 27 juni 2023 maakte René Groot Koerkamp, bestuurder MenzisFonds, de derde groep winnaars

van het MenzisFonds 2023 bekend: maatschappelijke organisaties die de leefkracht versterken of die

de zorg verbeteren. Deze derde groep bestaat uit maatschappelijke organisaties uit regio Arnhem￾Wageningen (regio Midden), 14 in totaal.

Maatschappelijke organisaties konden zelf hun projecten insturen. Belangrijkste uitgangspunt om een

financiële bijdrage te ontvangen, is dat het project de leefkracht van mensen versterkt. Dat het

bijdraagt aan een gezondere leefstijl, door bijvoorbeeld meer beweging, gezonde voeding of mentale

fitheid te stimuleren. En dat het helpt om de kwaliteit van leven voor de inwoners van onze regio's te

vergroten. Bijvoorbeeld om (verergering van) ziekte te voorkomen. En om de zorg toegankelijk te

houden.

Volgens René Groot Koerkamp zijn het stuk voor stuk parelprojecten. “Geweldig om te zien dat er zo

veel creativiteit, enthousiasme en betrokkenheid zit in onze regio’s en in ons land. De initiatieven die

hieruit zijn ontstaan, dragen allemaal bij aan extra beweging, gezondere voeding, minder

eenzaamheid of een betere leefomgeving. En dus aan meer leefkracht. Het is de missie van

Coöperatie Menzis: ‘Ieder mens leefkrachtiger, nu en in de toekomst’. Met ons MenzisFonds zetten

we die woorden om in daden.”

De Ledenraad van Coöperatie Menzis is de initiatiefnemer van het MenzisFonds. Ledenraadslid Bas

Schippers ziet dat de diverse initiatieven een prachtig vliegwiel zijn om een gezondere leefstijl en

slimmere zorg in de regio te krijgen. “De maatschappelijke organisaties achter de projecten staan

midden in een regio, buurt of wijk. Daardoor weten zij wat er speelt en waar de behoefte ligt bij de

bewoners. Hun ideeën landen letterlijk om de hoek en zijn heel toegankelijk. Fantastisch dus dat we

hieraan een steentje kunnen bijdragen met het MenzisFonds. Als Ledenraad zijn we hier oprecht trots

op.”

In totaal werden 111 projecten ingestuurd, zowel landelijke projecten als projecten uit de regio’s

Achterhoek, Arnhem-Wageningen (Midden), Groningen (Noord), Twente en Den Haag (West). Deze

zijn beoordeeld door een commissie bestaande uit leden van de Menzis Ledenraad. Ook

regiomanagers van Menzis waren betrokken bij de selectie. De best scorende projecten ontvangen

een financiële bijdrage.

Op 20 juni werden al 17 projecten uit de regio’s Twente en Achterhoek beloond met een bijdrage. Op

21 juni kregen 14 projecten uit Groningen en de kop van Drenthe (Noord) een bijdrage. Na de 14

projecten uit omgeving Arnhem-Wageningen (Midden) volgt op 28 juni de uitreiking voor de

winnaars uit regio Den Haag (West) en voor de landelijke projecten.

Winnaars in vier etappes

In vier etappes worden de projecten bekend gemaakt die financiële steun krijgen van het

MenzisFonds. In alle vijf de Menzis-regio’s (Achterhoek, Noord, Midden, Twente en West) is vanuit

het MenzisFonds dit jaar € 20.000 per regio beschikbaar. Voor initiatieven buiten de regio’s van

Menzis is € 15.000 beschikbaar. Elk project kan maximaal € 2.500 ontvangen, zodat er per regio

minstens 8 en landelijk minstens 6 projecten een financiële bijdrage kunnen ontvangen.

Winnaars regio Midden

• Basisschool De Zuiderpoort, Gezond spelen bij De Zuiderpoort

• Popkoor Repeat, Muzikale theatervoorstelling Rumours

• Stichting Homerun Industries, Build Your Future

• Stichting Wijkorganisatie Ridderweide, Koersbal en jeu de boules voor senioren

• Stichting De Kleine Bron, Wellness De Kleine Bron

• DFS Arnhem, Handbal laat zien dat sporten vooral leuk is!

• Stichting Clubhuis Tiel, Kom van de bank af

• Stichting AED Wageningen, Burgerhulpverleners opleiden

• Stichting Present Ede, Gereedschap voor leefkracht

• Zwerfafvalbrigade Huissen, Hulpmiddelen voor het zwerfafval op te ruimen

• Gave scholen, Buitenruimte basisschool TOV

• Stichting Allegoeds, Ouderen fit en happy

• Stichting Samen Zorgen, Meer bewegen, minder zorgen

• Sportservice de Vallei, Beweeguurtje

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.