Nieuwe AED ACTIE DROOMHUIS

Gepubliceerd op 24 november 2023 om 13:47

Aan alle buurtbewoners van Het Droomhuis aan de Dijk


Onderwerp: AED voor uw buurt                                                                                                 Wageningen, september 2023


Beste buurtbewoners,
Weet u dat er in Wageningen tientallen keren per jaar sprake is van een hartstilstand?
En dat de overlevingskans vergroot wordt als er binnen 6 minuten een AED* en een burgerhulpverlener ter
plaatse is?
*Automatische Electrische Defibrillator (apparaat wat helpt bij reanimeren)


In uw buurt hangt in de tuin van het Droomhuis een AED die al sinds vele jaren 24/7 beschikbaar is.

Wat gaan we hier aan doen?
De Stichting AED Wageningen is samen met het Droomhuis aan de Dijk een inzamelactie opgestart om een
nieuwe AED* in uw wijk bij elkaar te sparen. Deze actie doen we i.v.m. de vervangingen van de huidige AED, die
24 uur per dag beschikbaar is, ook voor buurtbewoners.
De kosten voor een complete nieuwe AED bedragen € 1300,-. Het Droomhuis doet hiervoor een donatie.
Het zou prachtig zijn als onze wijk mee zou kunnen financieren.
Door uw donatie kunt u samen met ons en alle buren zorg dragen dat het benodigde bedrag van € 1300,- bij
elkaar gespaard wordt, en een AED apparaat bij u in de nabije omgeving levensreddend kan worden ingezet
door maar vooral ook voor u als bewoner.
Wij hopen op uw donatie voor uw wijk-AED.


Deze kunt u overmaken op het volgende rekeningnummer of scan de QR:
NL 36 RABO 0342 4577 13 t.n.v. Stichting AED Wageningen o.v.v. Actie AED DROOMHUIS.
Let op: Vergeet u de vermelding erbij te zetten dan wordt uw donatie gezien als een
eenmalige donatie aan de stichting.


Zodra er voldoende geld is ingezameld kan er een AED aangeschaft worden en zal deze
vervangen worden. Dit kunt u via onze website, de sociale media blijven én de jaarlijkse Nieuwsbrief van het
Droomhuis volgen.


Mocht er meer ingezameld worden dan nodig zullen wij deze gebruiken voor een training op locatie.
Hierover later meer.
Daarnaast willen wij ervoor zorgen dat er voldoende mensen opgeleid worden, die zich aanmelden bij het
alarmeringssysteem HartslagNU.
Hiervoor kunt u zich bij ons inschrijven voor een Reanimatie en AED cursus. Kijk op onze website wanneer wij
een cursus georganiseerd hebben.


We kunnen dit samen voor elkaar krijgen.
Voor meer informatie kunt u kijken op onze website en/of onze sociale media.
Met vriendelijke groet,


Sander Voogsgeerd                                                                                                          Gabriël Enkelaar
namens Stichting AED Wageningen                                                                               voorzitter Stichting Droomhuis
                                                                                                                                             https://hetdroomhuis.mystrikingly.co

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.