Coronavirus - reanimatieoproep

Gepubliceerd op 19 juni 2020 om 10:15

Vandaag bekend gemaakt. Vanmiddag volgt meer informatie via Hartslagnu nieuwsbrief!

 

Belangrijkste veranderingen voor nu:

 

-Alle first responders en burgerhulpverleners kunnen worden ingezet. Exclusie op

basis van leeftijd bij het oproepen van first responders en burgerhulpverleners komt

te vervallen.

 

Voor alle reanimaties gelden de volgende aandachtspunten.

• Vraag de meldkamercentralist of van de normale richtlijnen moet worden

afgeweken.

• Hanteer zo mogelijk de (hygiëne)maatregelen zoals de overheid deze adviseert.

• Beperk in alle gevallen het aantal BLS-hulpverleners dat zich met de

daadwerkelijke reanimatie bezighouden tot het minimum. Maximaal twee BLShulpverleners bij het slachtoffer, anderen staan op meer dan 1,5 meter afstand.

• Was na een reanimatie je handen en polsen met water en zeep. Als alternatief

kan handenalcohol gebruikt worden. Dit kan eventueel bij de ambulance of een

eventuele ander aanwezig hulpverleningsvoertuig.

• Hulpverleners die in de dagen/weken na de reanimatie klachten krijgen die

mogelijk duiden op COVID-19 kunnen zich laten testen.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen.

Hulpverleners van politie en brandweer dienen ook contact op te nemen met

hun bedrijfsarts.

 

Vragen? mail gerust naar info@aedwageningen.nl

 

Meer informatie zie volgende website's of lees PDF bestandje.

 

https://www.reanimatieraad.nl/nieuws/covid-19-richtlijnen-reanimatie-buiten-het-ziekenhuis-per-22-juni-terug-naar-normaal/

 

https://hartslagnu.nl/nieuws/maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus/

 

Nieuwsbrief HartslagNu:

https://mailchi.mp/bdb15ec5815d/richtlijnen-voor-burgerhulpverlening-en-reanimatie-versoepeld?e=[UNIQID]

 

 

Herziend ADVIES NRR OHCA COVID 19 Versie 200619
PDF – 598,6 KB 503 downloads