Geldigheid Certificaat veranderd

Gepubliceerd op 2 januari 2021 om 20:19

Per 4 januari 2021 hebben hulpverlenercertificaten van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en Europese Reanimatie Raad (ERC) geen geldigheid meer. Op het certificaat vindt u in plaats van de geldigheidsdatum de datum waarop u de laatste cursus heeft gevolgd.

Na het succesvol afronden van een door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) gecertificeerde basiscursus reanimatie ontvangt een cursist een hulpverlenercertificaat. De afgifte van dit certificaat houdt in dat de cursist bij het afronden van de cursus het voor de certificering benodigde niveau heeft behaald. Maar hoe lang iemand bekwaam blijft, hangt onder meer af van individuele vaardigheden en de regelmaat waarmee deze vaardigheden worden toegepast en/of beoefend. Daarom hebben de NRR en ERC ervoor gekozen op het certificaat geen geldigheid meer op te nemen. In plaats daarvan komt op het certificaat de datum van de laatste cursus.

Volg regelmatig opfristrainingen

Na het behalen van het certificaat moeten vaardigheden regelmatig opgefrist worden om bekwaam te blijven. Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat reanimatievaardigheden relatief kort behouden blijven. Over het algemeen niet veel langer dan 3 maanden. Hoelang vaardigheden exact behouden blijven verschilt van persoon tot persoon en is onder meer afhankelijk van de regelmaat waarin ze worden toegepast en geoefend. Voor alle groepen geldt echter dat het beter is met regelmaat korte opfristrainingen te volgen in plaats van eens in de zoveel jaar een langere training.

De NRR en ERC zijn van mening dat iedereen tenminste 1 keer per jaar een opfristraining in de basale reanimatie (BLS en PBLS) zou moeten volgen. Tijdens deze opfristrainingen worden de vaardigheden door een instructeur beoordeeld en waar nodig verbeterd. Na het succesvol afronden van een opfristraining krijgt de cursist een nieuw certificaat.

Als de periode van respectievelijk 1 jaar (BLS-reanimatiecursussen)  is verstreken dan kan alleen een nieuw certificaat worden verkregen als opnieuw een basiscursus wordt gevolgd. Opfriscursussen zijn dan in principe niet meer toegankelijk.

Wat vult u in bij HartslagNu?

Als u burgerhulpverlener bent, vult u in uw HartslagNu-account normaal in tot wanneer uw scholing geldig is. Nu er vanaf 4 januari geen geldigheidsdatum meer op de certificaten wordt gezet, vult u daar de datum in 1 jaar vooruit van de laatste cursusdatum op uw certificaat. Dus is bijvoorbeeld uw laatste cursus van 20 januari 2021, dan vult u in 20 januari 2022.