• Voor het hebben en houden van een "HARTVEILIG" Wageningen
  • Reanimatie en AED Trainingen, EHBO, Kinderreanimatie en BHV voor en door heel Nederland!
  • Elke 1e zaterdag basis en herhaling in Wageningen *uitzonderingen daargelaten.

Schenken en Fiscus

Schenken aan een goed doel? Dan zijn speciale fiscale regels van toepassing. We hebben de belangrijkste voor u op een rijtje gezet.

 

De Stichting AED Wageningen is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom gelden de volgende fiscale voordelen:

  • een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang
  • uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking
  • als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels

 

(deze tekst is afkomstig van de website van de belastingdienst)

 

Het bedrag dat u schenkt komt dus volledig ten goede aan de Stichting AED Wageningen.

Meer informatie over fiscale onderwerpen? Bel met de Belastingtelefoon op 0800 - 0543 of kijk op Belastingdienst: Giften

 

Wij staan ingeschreven sinds 09-05-2019 als:

STICHTING AED WAGENINGEN met RSIN nummer 860037010